Kliknij tu, jeśli mail nie wyświetla się poprawnie.

Materiały na tablice i ekrany interaktywne? 100% dofinansowanie z MEN na przedmioty przyrodnicze! | Tylko do 14 czerwca

Skorzystaj z programu dofinansowania Ministerstwa Edukacji Narodowej na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych i zdobądź środki na nowoczesne oprogramowanie na tablice interaktywne i komputery dla Twojej szkoły do realizacji nowej podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia, fizyka).

Dofinansowanie programu Szkolne Laboratoria 2019 wynosi 100% kwoty i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019. Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje przeznaczyć na ten cel około 80 mln zł.

Korzystanie z multimediów przez nauczycieli w trakcie zajęć jest już nie tylko zaleceniem ale też obowiązkiem i jednym z kryterium oceny pracy nauczyciela. Dzięki temu dofinansowaniu Twoja szkoła może otrzymać środki na zakup takich właśnie pomocy dydaktycznych i w łatwy sposób spełnić te wymogi.

Zadbaj o swoją szkołę, nauczycieli i efektywną realizację nowej podstawy programowej. Wypełnij wniosek i zgłoś swoją szkołę do programu.

WYPEŁNIJ WNIOSEK Samorządy mogą składać wnioski
do 14 czerwca 2019 r.

O przyznaniu dofinansowania decyduje
m.in. data wpłynięcia wniosku do MEN.

WYPEŁNIJ WNIOSEK

Dofinansowanie dotyczy szkół podstawowych:

 • publicznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez JST, osoby prawne lub osoby fizyczne;
 • które mają lub będą mieć od 01.09.2019 r. w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) oraz klasę VII lub VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia);
 • które nie są szkołą zorganizowaną w podmiocie leczniczym;
 • które nie mają w ramach struktury oddziałów gimnazjalnych (po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową lub włączeniu gimnazjum w struktury szkoły podstawowej) oraz, które nie funkcjonują w ramach zespołu z gimnazjum;
 • które nie skorzystały ze środków finansowych na to zadanie z rezerwy 0,4% w roku poprzednim.

Wprowadzono roczny limit aplikowania do 1/4 szkół prowadzonych lub dotowanych przez JST, które spełniają wskazane kryteria. Kolejność zgłoszeń jest więc istotnym czynnikiem decydującym o przyznaniu dofinansowania.

Uzupełnione i podpisane wnioski należy przesyłać przez platformę ePUAP na skrzynkę Ministerstwa Edukacji Narodowej do 14.06.2019 roku.

Adresy skrzynek podawczych MEN: „/gn9u55ai9v/SkrytkaESP” oraz „/gn9u55ai9v/skrytka”, w przypadku awarii systemu ePuap wniosek wysłać można także na adres email: Sekretariat.DWST@men.gov.pl.

Jakie multimedialne pomoce naukowe wybrać?

Multimedialne Pracownie Przedmiotowe to najnowocześniejsze materiały na tablice interaktywne dla klas 4-8 szkoły podstawowej do nauki przedmiotów przyrodniczych, których idea idealnie wpisuje się w program dofinansowania, a także nowoczesnego i skutecznego nauczania. Zestawy MPP to m.in:

 • atrakcyjne i angażujące lekcje
 • bogate zasoby zgodne z podstawą programową
 • lekcje wypełnione zróżnicowanymi ćwiczeniami, symulacjami, filmami oraz grami edukacyjnymi
 • licencja dla aż trzech nauczycieli
 • oszczędność czasu nauczyciela
 • forma zajęć odpowiadająca na potrzeby współczesnego ucznia

Multimedialne Pracownie Przedmiotowe

naTablice.pl Więcej informacji, przykładowe ekrany multimedialne oraz bezpłatne wersje demo Multimedialnych Pracowni Przedmiotowych znajdziesz na stronie
naTablice.pl
Learnetic SA, ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk

Wiadomość wysłana przez Forum Media Polska sp. z o.o. na zlecenie
Learnetic S.A. ul. Azymutalna 9, Gdańsk 80-298.
Aby nie otrzymywać więcej informacji od nas, użyj tego linka.